You are currently viewing پیمانکار ساختمانی | بهترین پیمانکار ساختمانی کرج | بتن بهار

پیمانکار ساختمانی | بهترین پیمانکار ساختمانی کرج | بتن بهار

پیمانکار ساختمانی: پیمانکاری قراردادی است که برای اجرا و انجام پروژه های عمرانی و ساختمانی بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود. پیمانکار فرد یا شرکتی است که یک طرف از قرارداد پیمانکاری حساب می شود و بر اساس شرایطی که در قرارداد و اسناد و مدارک موجود درج شده است اجرای پروژه و انجام قرارداد را بر عهده می‌ گیرد.

پیمانکار ساختمانی | بهترین پیمانکار ساختمانی کرج | بتن بهار

در قرارداد پیمانکاری گاهی نماینده یا جانشینی برای پیمانکار تعیین می کنند که در حکم همان پیمانکار اصلی است و از طرف او به انجام عملیات اجرای مجاز می باشد.

پیمانکاران یا به صورت پیمانکاری عمومی یا کلی و پیمانکاران جزیی فعالیت و کار می کنند. پیمانکار عمومی، طرف اصلی قراردادهای پیمانکاری ساختمان می‌ باشند که اجرا و مدیریت پروژه را بر عهده دارند.

پیمانکاران عمومی، برای انجام عملیات‌ های گوناگون در پروژه های بزرگ، با پیمانکار جزئی یا فرعی قرارداد را می‌بندند و انجام کار ها را به آن ها محول می کنند. مثلاً در یک پروژه ساختمانی برای انجام عملیاتی مثل بتن ریزی، اجرای سقف و کف، رنگ‌ آمیزی و … پیمانکاران جزء انتخاب می‌شوند و اجرای عملیات را بر عهده می گیرند.

پیمانکار ساختمانی در کرج

پیمان کار ساختمانی در کرج | مهندس ساختمان | بتن بهار

نیاز به پیمانکار ساختمان در کرج

در کرج مانند هر شهر دیگری نیاز به پیمانکار ساختمان وجود دارد.

پیمان کار ساختمان در کرج وظایفی دارد که به دلیل همین وظایف، نیاز به پیمانکار ساختمان در کرج روشن می شود.

پیمان کار ساختمان وظیفه برنامه‌ ریزی برای پیش بردن پروژه ساخت و ساز را دارد. برای استخدام کارکنان تا تعیین یک جدول زمانی مرحله به مرحله‌ را که تمام فعالیت های مورد نیاز از ابتدا تا انتهای پروژه را در بر می‌ گیرد برنامه‌ریزی می‌ کند. پیمانکار در اجرای کلیه مراحل اجرایی ساختمان به نقشه های فنی و اجرایی تهیه شده پایبند است.

پس از اینکه نقشه‌ های اجرایی بررسی شدند، در صورتی که برای اجرا مشکلی وجود داشته باشد پیمانکار موارد لازم را باید با مشاور یا کارفرمای پروژه مطرح کند. پیمانکار ساختمان باید تمام قوانین و ضوابطی که به ساخت و ساز مربوط است را بداند و این توجه را داشته باشد که با توجه به مکان و زمان ساخت و ساز قوانین امکان دارد متفاوت باشد.

توجه کردن به همه اقدامات در راستای ساخت و ساز به شیوه ای که قانون انجام شود از وظایف پیمانکار است. در حین انجام پروژه پیمانکار ساختمان مسئول بازبینی و نظارت بر پیشرفت ها و تغییرات است.

وظایف پیمانکار

پیمان کار باید پروژه را از نزدیک پیگیر باشد و در صورتی که لازم باشد تغییرات لازم را اعمال کند. پیمانکار وظیفه دارد کلیه مقررات ایمنی را رعایت کند و مسئولیت در برابر هر گونه حادثه ای را بپذیرد. تمام موارد مربوط به حفظ امنیت کارگاه و تهیه وسایل خدماتی و حفاظتی برای کارگران بر عهده پیمانکار پروژه است.

نیاز به پیمان کار ساختمان در کرج به دلیل برنامه ریزی دقیق، طراحی و مشاوره، اجرا و پیاده سازی و بازسازی و تعمیرات وجود دارد. اگر پروژه ساختمانی بدون داشتن برنامه و نقشه مشخص اجرا شود موجب هدر رفتن زمان و هزینه می شود.

قبل از اینکه ساختمان جدیدی ساخته شود باید برای چگونگی ساخت و اجرای آن برنامه‌ریزی انجام داد که این برنامه می‌ تواند شامل طراحی و‌ کشیدن نقشه های ساختمانی مناسب و گرفتن مشاوره برای پیدا کردن ایده خوبی باشد.

انواع پیمانکار ساختمانی

گفته شد که قرارداد پیمان کاری ساختمان، قراردادی است که در آن کارفرما یا مالک یک شخص یا یک شرکت ساختمانی را انتخاب می کند، تا آن شخص یا شرکت مسئولیت و مدیریت اجرای پروژه ساختمانی را بر عهده بگیرد.

این قرارداد پیمان کاری در زمانی که مخالف قانون نباشد به شکل های مختلفی بین پیمانکار و کارفرما بسته می شود.

پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان (درصدی)

مدیریت پیمان به این معنی است که یک شخص حقیقی یا حقوقی برای اینکه صفر تا صد یک پروژه ساختمانی را اجرا کند استخدام می شود و دستمزد آن بر اساس درصدی از هزینه ساخت مصالح صورت می گیرد.

پیمانکاری ساختمانی امانی

این روش را در پروژه‌ های کوچک که تمام شدن سریع پروژه لازم است به کار می‌گیرند. دستگاه اجرایی کارفرما فرد یا افراد مورد اعتمادی را تعیین می کند و مسئولیت و مدیریت اجرای پروژه را به آن ها واگذار می کند. در این روش بین قرار پیمانکاران خارجی قراردادی منعقد نمی‌ شود و همه مسئولیت‌ های پروژه بر عهده کارفرما است.

پیمانکاران دیگری مانند پیمانکار ساختمان دستمزدی، پیمانکار ساختمان مقطوع، قرارداد پیمان کار ساختمانی بدون مصالح و قرارداد پیمان کاری ساختمان با مصالح وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید