کار پیمانکار چیست | کارفرما کیست | شرکت بتن بهار 

کار پیمانکار چیست | کارفرما کیست | شرکت بتن بهار 

کار پیمانکار چیست: شرکت ساختمان سازی بتن بهار آماده همکاری با شما در پروژه های ساختمانی کرج می باشد. این شرکت ساختمان سازی با استفاده از طراحان و متخصصان ساختمانی آماد همکاری با شما در پروژه های ساختمانی در تمامی کرج می باشد. در اینجا نیز برای شما توضیحاتی را برای فهمیدن پیمانکار چیست و چه وظایفی را برعهده دارد و همچنین کار فرما چه وضایفی را بر عهده دارد شرح می دهیم.

کار پیمانکار چیست | کارفرما کیست | شرکت بتن بهار

در انجام پروژه های ساختمانی باید در نظر گرفت که وقتی کار فرما عملیات ساختمانی یا پروژه ساخت و ساز را به یک شرکت و یا شخصی واگذار می کند تا پروژه را طراحی و به اجرا برساند به شخص دوم پیکانکار گفته می شود. پیمان کار ها را به دو دسته می توان تقسیم کرد یکی پیمانکاری کلی و دیگری پیمانکاری جزئی می باشد.

در پیمانکاری عمومی کار فرما با امضای قرارد اد با شرکت ها و یا اشخاصی که پیمانکار می باشند برای ساخت پروژه طراحی و یا مفاد قرارداد را به مرحله اجرا می رساند.

در پیمانکاری جزئی بخشی یا بخش های خاصی را از پیمانکار عمومی را به این شخص می دهند. در برخی از موارد نیز نماینده کارما بیشتر کارهای کار فرما را به عهده می گیرد که نماینده نیز با خود کار فرما تفاوتی ندارد و در واقعیت این می باشد که معنی از کلمه پیمان در ساختمان سازی همان قرار داد بین کار فرما و پیمانکار می باشد.

این قرار داد می تواند در برخی از موارد بین کارفرما و پیمانکارر اصلی باشد و یا بین پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی منعقد شود. باید این نکت را بدانید که مسئولیت کار بر عهده کسی می باشد که قرار داد را به امضاء می رساند.

و با این قانون پیمانکار اصلی می تواند بخش های از پروژه را پیمانکارهای فرعی واگذار کند.

 صاحب کار چیست؟

باید گفت که صاحب کار مالک اصلی کل پروژه می باشد. در معنی قانونی صاحب کار باید گفت اگر پروژه عمرانی خود را به پیمانکار یا پیمان کارانی بدهد این شخص کار فرما نام می گیرد. و این شخص در قانون 2 ماده قانون کار یک صاحب کار می تواند کارگاه خد تعدادی کارلگر را استخدام نماید.

کار پیمانکار چیست | کارفرما کیست | شرکت بتن بهار 

مفاد قرارداد پیمان کار ساختمان و کار فرما

مفادی که باید در قرار داد ساختمان لازم می باشد که ذکر شود اول نام و مشخصات هردو به شکل دقیقی باید ثبت شود. بعد از این کار باید زمانی که پروژه شوع به کار می کند و تایمی که باید تمام شود همه و همه به شکل دقیقی در قرارداد باشد.

نکته دیگر مبلغ تعیین شده با تأیید دو طرف به شکل دقیقی ذکر شود. باید در قرار دارد تمام وظایف و اختیاراتی که کار فرما باید به آن عمل کند و هچنین پیمانکار همه و همه ذکر شود.

مفاد فسخ قرارداد و یا پایان قرار داد نیز باید دقیق مشخص باشد. باید به شکل مطلوبی هر گونه اختلافی و مشکلی را پیش بینی کرده تا در صورت بروز این مسئله بتوان به شکل خوبی به تفاهم رسید و مشکل را حل و فصل کرد.

پیمان کار ساختمانی در کرچ

وظایفی که بر دوش یک پیمانکار ساختمان گذاشته می شود؟

 •  پیمانکار ساختمان باید در زمینیه کلیه امور ساختمان تخصص و تجربه کافی داشته باشد.
 •   پیمانکار باید بتواند در مواقع لازم تصمیمات مهم و قدرت تصمیم گیری داشته باشد.
 • پیمانکار باید برای کلیه اور ساختمان برنامهریزی مناسبی داشته باشد.
 • باید در زمان مشخص پروژه ها را به پایان برساند و گرنه باید مشمول خسارت بشود  .
 • پیمانکار در عین حال باید جدی و حرفه ای باشد باید خوش اخللاق و مدیریت را به خوبی بلد باشد.
 • باید خلاق و پروژه را با نگاه فنی که دارد ایرادات و نواقص را برطرف کند.
 •  باید بتواند با مدیریت درست پروژه را خوب پیش ببرد.
 • پیمانکار ساختمان خوب باید مصالح خوب و در جه یک را برای این کار تهیه کند و هر چه در توان دارد برای پروژه صرف کند.
 • یک پیمانکار خوب می داند که باید برای پروژه از نیروهای ماهر و باتجربه استفاده بکند.
 • یک پیمانکار خوب  به خوبی تمام قرارداد ها را می داند و به همه مفاد آنها آشنا ی باشد.
 •  در بخش باز سازی ساختمان تجربه حرف اول را می زند و پیمانکاری موفق می باشد دراین که به خوبی بتواند از تجربیات خود استفاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید