You are currently viewing کاربرد فوندانسیون در ساختمان سازی | ساختمان سازی در کرج

کاربرد فوندانسیون در ساختمان سازی | ساختمان سازی در کرج

کاربرد فوندانسیون در ساختمان سازی: شرکت ساختمان سازی بتن بهار یکی از با تجربه ترین پیمانکاران حال حاضر در کرج می باشد و آماده ارائه خدمات به تمام نقاط کرج می باشد.  این شرکت یعنی شرکت ساختمان سازی بتن بهاربا داشتن نیروهای فنی و متخصص در زمینه ساختمان و بیش از چندین سال سابقه در ضمینه خدمات عمرانی، شامل کلیه خدمات ساختمانی، طراحی، نظارت، اجرای فونداسیون، ساخت اسکلت فلزی و بتنی، صفت کاری و نازک کاری ساختمان در خدمت همه عزیزان ساکن در کرج  می باشد.

کاربرد فوندانسیون در ساختمان سازی | ساختمان سازی در کرج

در پایین ترین قسمت هر ساختمان فوندانسیون قرار دارد این نکته را باید بدانید که تمام بار ساختمان روی فوندانسیون می باشد از این رو استحکام فوندانسیون نقش اساسی در استحکام کل ساختمان دارد. رعایت کردن مقررات و ضوابط  در اجرای فوندانسیون یک امری ضروری و الزامی می باشد. شناخت فوندانسیون از این رو اهمیت دارد که هر ساختمان به یک نوع فوندانسیون خاصی نیاز است تا بتواند تعادل و پایداری ساختمان را حفظ کرد و باید شناخت کافی از اصول فوندانسیون داشته باشبم.

ساختمان سازی در کرج

معنی سازه چیست؟

سازه را با یک تعریف ساده شرح دهیم یه کار گرفتن یک عضو یا مجموعه ای از اعضای با این منظور برای تحمل و انتقال نیرو به کار می رود. مجموعه این اعضا به شرح زیر می باشد:

کاربرد فوندانسیون در ساختمان سازی | ساختمان سازی در کرج

 • سقف
 • تیر
 •  ستون
 •  شالوده

تعریف شالوده (فوند اسیون):

شالوده درپایین ترین قسمت ساختمان جای وجود دارد. این قسمت از سختمان نیروهای را که به ساختمان وارد می شود به پی یا بستر سنگی ساختمان انتقال می دهد.

مهم ترین بارهای که به سازۀ ساختمان وارد می شود شامل زیر می شود:

 • بارهای ناشی از وزن سازه یا بارهای مرده
 • بارهای ناشی از اجزای متحرک یا بار زنده
 •  بارهای زلزله ، باد یا بارهای جانبی

شالوده هایی ساختمان که بار ستون های سازه را تحمل می کنند تابع سه عامل زیر می باشد:

 • مقد ار بار وارد ه شده به سازه 
 • مقاومت خاک بستر 
 • ترکیب و جنس مصالح که  درشالوده به کاررفته

نسبت شالوده ها با بارهای که با آن وارد می شود نسبت مستقیم دارد و با مقاومت خاک بستر نیز نسبتی معکوس دارد. این بدان معنی هر چه قدر میزان بار وارد شده زیاد باشد ابعاد شالوده بزرگتر است و هرچه قدر مقاومت خاک بستر در که شالوده بر روب آن قرار دارد بیشتر باشد ابعاد شالوده را باید کمتر انتخاب کرد.

انواع شالوده:

انواع شالوده را به دو بخش می توان تقسیم کرد و نام برد:

 • شالوده سطحی
 • شالوده عمیق

شالوده سطحی:

در تعریف شالوده سطحی باید گفت که با استفاده از شالوده های خوب و مناسب و انتخاب زمین مناسب می شود تمام نیروی های وارد شده به بنا را می شود به زمین منتقل کرد. انواع مختلف شالوده های سطحی را به دسته های زیر تقسیم کرد :

شالوده های منفرد:

در شالوده منفرد باید گفت که تمام بارهای وارد شده به ستون را به زمین انتقال داده و آن را تحمل می کند.

رابط بین شالوده ها یا شناژ:

در یک تعریف کلی و ساده باید گفت وظیفه شناژ مهار کردن و کلاف کردن شالوده ها به هم می باشد. کار اصلی شناژ تحمل کردن نیروهای است که افقی به ساختمان وارد می شود و برای یک نواخت کردن نشست به بنا کاربرد دارد.

شالوده مرکب به شالوده های گفته می شود که وقتی دو شالوده به دلیل بزرگ بودن باهم تداخل دارند آنها را با هم ادغام می کنند که به شالوده مرکب معروف است.

شالوده نواری:

شالوده نواری یک شالوده ساده در انواع شالوده های سطحی می باشد. این شالوده به شکل یک نوار می باشد که در پایین ستون ها یک محور قرار می دهند. شالوده ها را می شود در یک سو یا دو سو باشد اگر آنها را به یک جهت قرار دهند آنها را با شناژ رابط به هم متصل می کنند.

شالوده گسترده:

اگر مقاومت خاک زمین بنا پایین باشد و باری که به شالوده وارد می شود زیاد باشد باید از شالوده گشترده ستفاده شود که در این روش عرض نوار ها را زیاد و ووقتی بهم میرسندو تداخل آنها با هم یک شالوده گسترده را تشکیل می دهند.

شالوده عمیق:

شالوده عمیق در جاهای که خاک بنا در عمق و سطح زمین مقاومت کافی را ندارد واجب است نیروهای که به بنا وارد می شود را از طریق شالوده عمیق به لایه های مقاوم پایین انتقال داد از این شالوده استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید